Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag Kirketjener

Kirketjener

Ved Sundby Kirke, Amagerbrogade 71, 2300 København S

Vores ene kirketjener har valgt at søge nye udfordringer og derfor mangler vi en engageret kirketjener på fuld tid pr. 1. april 2023.

Din hverdag vil bl.a. omfatte:

Medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter, rengøring af kirke, øvrige lokaler og udenoms arealer. Herudover klargøring og oprydning i forbindelse med møder og arrangementer. Vi forestiller os også, at en af kirketjenerens opgaver bliver deltagelse i vores Natkirke, ca. en fredag om måneden, bl.a. i samarbejde med kirkens ansatte og en række frivillige.

Hvis du er:

 

  • Praktisk anlagt, god til rengøring og gerne har kendskab til/interesse for teknik og IT
  • Interesseret i at medvirke ved kirkelige handlinger og kirkens liv i øvrigt
  • Initiativrig, ansvarsbevidst, selvkørende og imødekommende, både i forhold til menighedens medlemmer og dine kolleger, som du får et tæt samarbejde med
  • Indstillet på at have fast fridag om mandagen, men ellers være indstillet på at have skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde

Så er det DIG, vi søger.

Du får et afvekslende job på en arbejdsplads med mange aktiviteter, et godt samarbejde og arbejdsklima, som vi er optaget af at udvikle yderligere.

I Sundby lægger vi nemlig vægt på at have gode relationer med og til hinanden – både medarbejdere, præster, menighedsråd og menighed. Du skal derfor være god til at indgå i relationer med mange og meget forskellige mennesker.

Ud over dig består kirkens personale af tre præster, to kordegne, en organist og din kirketjenerkollega.

Der er 3 mdr. prøvetid.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Hvis du ikke allerede har uddannelsen, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er ca 25.000 kr. pr. måned ved ansættelse på 37 timer pr. uge (nutidskroner) afhængig af tidligere kvalifikationer og erfaringer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjener har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Sundby sogn ligger centralt på indre Amager omkring Amagerbrogade. Kirken er indviet i 1870 og blev renoveret i 2021-2022. Der er ca. 19.000 indbyggere, hvoraf ca 9.900 er medlemmer af folkekirken.  Gruppen under 35 år udgør ca. 55 procent og ældre over 65 ca. 11 procent. Sognet har tre skoler og et plejehjem, hvor der er regelmæssige gudstjenester.  Institutionen Sundholm ligger også i sognet.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kirketjener Símun Johannessen, tlf. 40 16 03 34. eller menighedsrådets kontaktperson Ulrik Baad, tlf. 20 72 02 56

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 8, 2023.

Motiveret ansøgning og CV sendes til Sundby sogns menighedsråd, Oliebladsgade 2, 2300 S. E-post: 7084fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: 12. februar 2023 kl. 12.00