Formandens beretning 2018

Formandens beretning for Sundby sogns menighedspleje. Årsmødet 2018. Tirsdag 13. marts kl 18.00

Siden sidst har menighedsplejens bestyrelse måtte sige farvel til Rikke Weissfeld som formand siden maj 2016, da hun fik nyt embede 1. jan 2018. Vi takker Rikke for hendes gode indsats i menighedsplejen og ønsker hende al held og lykke fremover.

Ny formand er sognepræst i Sundby Line Hage, som træder helt officielt til ved det følgende konstituerende bestyrelsesmøde (13. marts 2018 kl 20.00).

Lis Munksgaard er næstformand.

Paul Kühle blev på sidste års konstituerende bestyrelsesmøde valgt til kasserer, og er nu fuldstændig inde i både menighedsplejens og fondens regnskaber og drift.

Bestyrelsen besluttede på årsmødet 2016 at tage imod Civilstyrelsens tilbud om at afvikle fonden over 3 år. Og det arbejde er i fuld gang, så vi i år og næste år har lidt flere penge at arbejde med og dele ud af i lokalområdet.

De glade børns hus: Børnehaven udvides i samarbejde med Københavns kommune med vuggestuepladser i stedet for de fritidshjemspladser, som der ikke længere var behov for. Det kræver ombygning og udbygning også af udearealerne, og der afventes nu blot en byggetilladelse. Der er sket ændringer i strukturen, så der nu er en fælles bestyrelse for De Glade Børns Hus, Ønskeøen og Abildgården, hvor Sundby menighedspleje har 1 repræsentant. Lis er villig til at fortsætte som vor repræsentant indtil videre, men mente, at det kunne være en opgave for vor nye præst at sidde i den bestyrelse, hvor der ville være nærkontakt til børnefamilierne.

Kirkens Genbrug: Genbrugsbutikken sælger godt, men der er behov for en ny leder og en ny kasserer, da begge ønsker at fratræde på grund af alder. 

Økonomi

Vore større donationer er alle blevet udbetalt fra Fondens midler, der jo først og fremmest skal bruges. Bortset fra et beløb på 15.870 kr. var alle midler fra obligationssalget 2017 blevet brugt. Vor almindelige bankkonto er kun blevet brugt til gebyrer og lign. samt til gaver til Rikke, og der står derfor kr. 105.176 kr. i beholdning. Paul efterlyste nye menighedsskabende projekter, som vi kan støtte i 2018.

Uddelinger

Julehjælpen 2017 gik til cirka 50 familier og enlige. Godt 50.000 kr. blev uddelt. Hver person fik 400 kr, som sidste år.

Konfirmationshjælp er på seneste bestyrelsesmøde besluttet at udgøre kr. 2000 pr. konfirmand. Der har foreløbig været to ansøgninger.

Madbilletter á 100 kr. til Elitekøbmanden på Amagerbrogade. Deles ud af sognepræsterne efter behov. Mange har efterhånden fundet ud af denne mulighed, og samarbejdet med købmanden fungerer upåklageligt. Man kan købe mad, telefonkort og cigaretter på beløbet. Ikke alkohol, og kun få kroner retur pr. billet.

Akuthjælp på større beløb kan ansøges hos en sognepræst, som uden videre konference med bestyrelsen kan uddele op til 1000 kr. Højere beløb besluttes på et bestyrelsesmøde evt. som en drøftelse pr. mail.

Projekter

Hørgården genbrugsstation og cykelværksted modtog mindre beløb til afholdelse af julearrangement for stedets børn og til indkøb af reservedele til cykelværkstedet, som gratis reparerer cykler for folk.

Sundholm fik et beløb – også til julearrangement og til indkøb af fodboldbord og reparation af billiardbord.

Der er indkøbt opskrifter og garn til en strikkeklub i Aktiviteten på Plejecenter Hørgården. De strikker fine dåbsklude, som præsterne i Sundby kirke bruger til at tørre dåbsbørnene med efter dåben og familierne får kluden med hjem som et minde fra dåbsdagen.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til alle, der i det forgangne år har arbejdet med og ydet økonomisk eller moralsk støtte. Jeres indsats har sikret fortsættelsen af Sundby sogns menighedsplejes arbejde. 

Tak på bestyrelsens vegne
Line Hage, formand