Nedenfor kan du se nogle af vore bønner fra 2023. Bønnerne er skrevet af en hel række sundbyengle (frivillige). Du er velkommen til bruge bønnerne, men hvis du gengiver den på tryk eller nettet vil vi sætte pris på at du skriver, hvor du har dem fra med et © Sundby Kirke Bøn for kærligheden af BK

Elskede Gud.

Vi takker dig, fordi du satte en udviklingsproces i gang fra jeg’et og lovene til selvet og kærligheden. En vanskelig proces, der introduceres af din søn Jesus Kristus, og som endnu foregår. En overvældende kærlighedsproces som tager sin tid.

Vi beder dig om at give kraft til vores ydmyge bidrag til kærlighedsprocessen. Vi beder dig fylde os med kærligheds ånd.

Lad os sammen ihukomme dengang Paulus i din ånd forklarede sin menighed i Korinth, hvor stærkt kærligheden byder sig til:

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. 

Hjælp os med at søge ord for kærligheden her knap 2000 år efter Paulus’ brev til korintherne.

Et enkelt svar kan høres fra Lars Lilholt: Kald det kærlighed. Kald det lige hvad du vil. Å-u-åh, der findes ingen ord, ingen ord, der helt slår til, så kald det lige, hvad du vil.

Hvor kærligheden er, er også du, Gud Fader, Søn og Helligånd. Tak, fordi du er med til at understøtte alle former for kærlighed, hvor og hvordan de end udfolder sig. Tak for dit nærvær, som hjælper os til nærvær. Tak for lyset og for glæden. Tak for vores varme trofaste samhørighed.

 

Bøn for krigens ofre af LD

 

Kære Gud,

Hjælp de mennesker, der lever midt i en krig. En krig, de ikke kan gøre for. En krig, der slår ihjel; ødelægger menneskers hjem; spreder en tornado af frygt omkring sig. En krig, mødre og fædre må sende deres sønner ud i, med risiko for ikke at få dem hjem igen – eller for at de har taget skade fysisk eller psykisk for resten af deres unge liv.

Hjælp dem til at finde håb – et solstrejf – måske et kys midt i krigens rædsel.

Hjælp dem til at mærke din kærlighed – føle sig elsket midt i krigens rædsel.

Kære Gud, hold din hånd under dem og lad dem mærke at de er holdt af dig.
Amen

 

Bøn for kærlighedens ofre af LD

Gud,
Vi beder for os,  der ikke føler os elsket, aldrig fik kærlighed, ikke tror på at kærlighed kan findes for os.

Gud,
Vi beder for os, der har mistet den store kærlighed i vores liv, savner ham eller hende hver evig eneste sekund fra tidlig morgen til sen aften, dag efter dag.

Gud,
Vi beder for os, der elsker een, vi ikke kan få. Os, der mærker kærlighedens uendeligt stærke kraft og længes i een uendelighed.

Gud,
Vi beder for os, der er ramt af en stalkers kærlighed, så vi aldrig kan gå ud uden at kigge os over skulderen.

Gud,
Vi beder for os, der må undvære vores elskede. Os, der savner og længes, mærker kærligheden hive og slide i os.

Gud,
Vi beder for os, der lider af jalousi og ikke tør give slip på vores elskede. Os, der ikke tør tro på at vi er elsket og derfor må holde fast. Sommetider meget fast.

Gud, 
Vi beder for os med en elsket, der ikke tør give slip, ikke tør stole på os; men forsøger at holde os fast i et jerngreb.

Gud, 
Vi beder for os, der har tabt kærligheden midt i hverdagens rutine. Os, der elsker og har en elsket, men bare har glemt det.

Amen.

 

Bøn for verdens håb af LD

Gud, hvad skal vi håbe på?

Klimaet er ved at kollapse. Vandet i havene stiger.
Ørken breder sig. Koralrevene tager skade. 
Indlandsisen smelter. Der er oversvømmelser igen og igen.

Gud, Hvad skal vi håbe på?

Der er krig. Lejligheder og familier bliver bombet i Ukraine – og i Syrien. 
I Iran kæmper kvinderne på gaden, bliver anholdt for at klippe deres hår og danse på gaden.
I USA er der raceuroligheder og polarisering, så end ikke familier taler sammen.

Gud, Hvad skal vi håbe på?

Der er inflation – alting stiger: smør, kød, selv rugbrød. 
Skud lyder i gaderne – også i Ålborg 
Der er trivselskrise – de unge trives ikke og vi andre har stress.

Gud, hvad skal vi håbe på?

Vi haster forbi hinanden på gaden. Der er flere og flere ensomme.
Børn vokser op med voksne, der er optaget af mobiltelefonen, Ipad’en og tv’et. 
Der sker frygtelige forbrydelser. Mennesker er onde mod hinanden.

Gud, hvad skal vi håbe på?

Det er håbløst. Ingenting giver mening.
Hvordan skulle det nogensinde blive bedre. Verden er bare sådan.
Dag efter dag. Den ene tilfældighed efter den anden rammer os.

Gud, hvad skal vi håbe på?

Er der en sprække i mørket? En smule lys, der bryder frem?
En vintergæk? anemoner i skoven? Fuglenes kvidren?
Et forsigtigt smil fra en fremmed? En ven, der ringer?

Gud, hvad skal vi håbe på?

At vi er forbundet med hinanden og med dig?
At din kærlighed er større end alt andet i verden?
At dit rige på jorden allerede er her i eet vidunderligt splitsekund af lys og glæde.

Amen.

 

Solopgangsbøn

Jakob Knudsen, 1891

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

 

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

 

Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!

 

O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

 

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud -
o du milde Fader, min skaber, Gud!

 

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

 

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!

 

Bøn for tålmodighed af MA

 

Gud, ..
Gud hvor længe skal vi vente på
Fred, retfærdighed og  frihed?

Gud, ...
Gud hvor længe skal vi vente på
Kærlighed, tryghed og nærvær?

Gud, ...
Gud hvornår ser du os og hjælper os?

Gud, hvor længe skal vi vente?

Giv mig tålmodighed og mod til at stå imod fortvivlelsen.
Fortvivlelsen vil æde min sjæl op.

Hjælp mig til at tage en dag af gangen og tage et skridt af gangen, når jeg hellere vil løbe eller have resultater med det samme.

Hjælp til at forstå, at du er ved min side. Du er med dem, der tørster efter retfærdig og fred. Dem der kaster sig ud i kærlighed selvom vi er brændte.  

Gud, giv os tålmodighed og mod til at være dine hænder i verden. 

Vi er dine skabninger og du elsker os hver og en. Tak Gud for at du er med os når vi tørster efter fred, når vi tørster efter retfærdighed når vi tørster efter kærlighed. Tak at dit hjerte, banker i takt med vores.

Amen

 

Bøn for FN's verdensmål
Vi henviser til "Verdensmålsbogen, FN's verdensmål i lyset af den kristne tro", hvor vi brugte bønnerne for hvert verdensmål. 

 

Bøn for kirkekaffen af BK

1. brev fra menigheden i Sundby Kirke

Kære Gud.

Højmessen er en fest til din ære og menighedens velbehag. Vi forløser os i musik, sang, bønner, trosbekendelse og velsignelse, der strømmer imod os i en forudsigelig fastlagt strøm. Ved prædiken fordøjer vi  præstens fortolkninger af dagens tekster og suger næring til os derfra. Ved nadveren modtager vi Kristi kød og blod. Hvilket måltid! Vi takker ydmygt for det hele, og føler os mættede for en stund.

Traditionen tro er der kaffe og lidt sødt efter festen, mens indtrykkene fordøjes. Hjælp os i menigheden til at løfte ord, sammenhænge og gerninger op i det talte, så vi udvikler vores kristne forståelser, vores kristne sprog og den dybere mening med vores tro på dig, Gud og vores tilknytning til din søn, Jesus Kristus og Helligånden. Lad tilliden og gensidigheden blomstre blandt menighedens mange måder at tro på – de mange veje, der gås på.

Endnu ser vi i et spejl i en gåde. Hjælp os til at se ansigt til ansigt.

Kærlig hilsen fra menigheden i Sundby Kirke

 

Bøn for kæledyr af LV

Kære Gud, vi takker dig for vores kæledyr,

Dem, der deler vores liv lige nu, 
Dem, der ikke er med os mere, 
Og dem, der skal komme til os; 

For dem med pels, med skæl, med ham og med fjer; 
For dem, der giver os deres uforbeholdne kærlighed; 
For dem, hvis tillid vi må fortjene med tålmodighed, snilde og godbidder; 
For dem, der bringer os selskab, trøst, fysisk kontakt og varme; 
For dem, der tvinger os til at gøre rent efter dem; 
For dem, der giver os glæde ved deres skønhed eller deres påfund; 
For dem, der får os til at grine eller undres; 
For dem, vi bekymrer os om eller bliver frustrerede over.

Giv dem, Gud, et godt helbred, lækker og nærende mad, og et trygt sted at sove, 
Selskab eller ophøjet ensomhed, som de selv foretrækker, 
Legetøj, kæletid, den rette temperatur, klatrestativer, 
Pleje, omsorg og opmærksomhed;

Giv dem dygtige og venlige dyrlæger og sygeplejersker, 
Forhandlere af smagfuldt foder, bløde kurve, tørt sand og duftende halm;

Giv dem engagerede ejere, der forstår både en hvalps og en gammel kats behov, 
En rottes, en slanges, en undulats og en hamsters, 
En kanins, en guldfisks eller en vandrende pinds;

Giv dem mennesker, som skaber tid i vores egne liv 
For at gå en tur med snoren i hånden, rense akvariet, 
Snitte grønsager eller tilbyde en udstrakt pegefinger, 

Og som engang vil turde overskride vores følelser, 
Og give slip på vores pelsede, skællede og fjerede venner, 
Så de kan få en rolig, værdig og smertefri afslutning på deres jordiske liv.

Og vi beder dig om, når også vores tid på jorden udløber, 
At vi må møde dem alle igen, 
I dit evige kærlighedsrige, 
Hvor der bjæffes, pippes, hvæsses, bobles og gryntes 
I al evighed.

Amen.

 

Bøn om venskab og ensomhed af JC

Kære Gud,

Styrk og bevar vore venskaber og lad dem blomstre.

Bevar vore venner, så vi længe kan beholde dem som venner. Hjælp og trøst dem i livets svære stunder.

Hjælp de ensomme ud af deres ensomhed. Send dem venner, der kan knytte gensidige bånd og dermed hjælpe dem ud af ensomheden.

Amen!

 

Bøn for forældre, børn og søskendeaf  IN

Kære Gud,

Vær med alle de mænd og kvinder, der bliver fædre og mødre til et nyt menneske.

Lad dem forstå det lille barns behov for nærhed, berøring og opmærksomhed. 

Hjælp dem til at elske barnet. Også når barnet er svært at elske.

Giv dem indsigt i sig selv, så de bliver opmærksomme på deres egne behov og kan bede om hjælp, når de føler sig pressede. Hjælp dem til at være de voksne, der passer på deres barn. Også hvis det kræver, at andre voksne må tage ansvaret for barnet.

Trøst dem ved at lade dem vide, at barnet gradvist bliver mindre afhængige af dem, så de ikke i utålmodighed kommer til at skubbe barnet væk.

Mind dem om, at alle børnene i en familie skal ses, høres, forstås, krammes og elskes. Lær dem, at det er nødvendigt for, at børnene kan elske hinanden og bygge gode og kærlige relationer til andre mennesker.

Lad dem acceptere og respektere, at børnene er selvstændige individer. At de ikke ejer deres børn og børnenes følelser, sympatier og meninger, men at børnene har brug for at dele deres tanker med deres forældre.

Giv pædagogerne, lærerne, cheferne og lovgiverne modet og styrken til at have det hele menneske i fokus, når de udøver den magt de har. Lad dem bære barnets følsomhed i hjertet.

Gud, hjælp os med at bygge varme, kloge, rummelige og kærlige familier i hele verden.

Tak.

Amen

 

KLIMABØN 
- vi er på spanden og har brug for din hjælp af EBL

Kære Gud

Du, der har givet os ansvar for alt liv på jorden
Du, der har skabt os, som de sammensatte væsner, vi er

Hjælp os nu med at genfinde balancen i livet
Fri os fra grådighed og overudnyttelse
Hjælp os mod forurening og overophedning af jorden
Hjælp os til igen at leve i harmoni med vores omgivelser

Giv os indsigt til at handle rigtigt
Og mod til at føre handlingerne ud i livet
Hjælp os til at give kærlighed til jorden, til livet og til hinanden

Lær os at leve langsomt

TAK
- vi sætter pris på dit skaberværk og vil gerne bevare det
Kære Gud

Vi takker dig for den verden, du har skabt 
Og for det store ansvar, 
du har givet os for livet på jorden

Vi takker dig for den uendelige mangfoldighed
Der findes i alle dele af dit skaberværk
Mangfoldigheden lærer os åbenhed, tolerance og nysgerrighed

Vi er taknemmelige for den storhed du har skabt i naturen
Fordi naturen kan være et forbillede for os
I forvaltning af vores ansvar

Du har skabt naturen som et samlet kredsløb 
Der fungerer med mange forskellige hastigheder
Den genbruger alt og efterlader intet affald eller spildprodukt

Du har skabt naturen, så den kan fungere i det uendelige
Ikke som en én gang fastlåst og statisk maskine
Men som en dynamisk helhed, i evig bevægelse

Vi mennesker er en del af dette kredsløb
Og vi kan - hvis vi vil - lære af naturen 
og leve og deltage helt uden bivirkninger

MENNESKEHEDENS ENDELIGT
-vi er desperate og handlingslammede, og ved at vi må handle nu
Kære Gud

Hvorfor har du skabt os som paradokser, 
der ved en masse, men ikke formår at handle 
i overensstemmelse med vores viden

Vi ser vores kurs mod afgrunden, 
Vi ser klimakrisen og naturens sammenbrud i øjnene, 
men fortsætter vores nuværende praksis

Du ved om nogen, hvad vi risikerer
Men du griber ikke ind 
Du lader os i stedet køre linen ud

Mener du at vi - menneskeheden - har udspillet vores rolle
som ansvarshavende i din bix
Og at det nu kan være det samme?

Mener du at naturen har det bedre uden vores destruktive praksis
Og at vi kan undværes i dit skaberværk
Har du med andre ord dumpet os og kasseret os?

Fuck dig - eller lær os at gøre det, som vi ved, er det rigtige

HELLIGÅND

Kære Gud

Vi ber dig
Hjælp os med at redde klimaet

Send din Helligånd ud
Til alle, der ved, hvad der skal gøres
Så den kan inspirere os til at handle

Og gennemføre de forandringer, 
der er nødvendige
Så vi igen kan nyde
Dit enestående skaberværk

Amen

 

Bøn om misbrug og dårlige vaner MA

Kære Gud

Vi kommer til dig i vores afmagt. Afmagt over for misbrug. Misbrug af alkohol, stoffer, sex og mennesker. Misbrug vores tid med dårlige vaner. Misbrug af os selv.

Hjælp os til en erkendelse af, at vi har brug for hjælp fra dig. Hjælp os til at tage imod hjælp når den tilbydes os. Giv os villighed til at rydde op vi vores liv.
Hjælp os til at lave ændringer, der er vigtige for at komme ud af misbruget og ændre vores adfærd.

Vi beder for børnene og de unge, der går for lud og koldt vandt og svigtes fysisk og følelsesmæssigt af deres voksne. Vi beder om at der i deres liv må være ansvarlige voksne, der ser dem og hjælper dem.

Vi beder for 12 trins-fællesskaberne og andre selvhjælpsgrupper, hvor den ene misbruger hjælper den næste. Vi beder for fællesskaber for pårørende og de voksne børn, hvor din helbredende og helende kraft kan virke.

Du har skabt os med en længsel efter dig, lær os alle, at den tomme plads i  vi vore hjerter skal fyldes med kærlighed fra dig og kærlighed til dig. Kærlighed til os selv og til vores næste.

Når vi føler os isolerede lad os række ud til dig og være villige til at tage imod hjælp. Når vi er blevet hjulpet, lad os være hjælpen til den næste der er villig til at tage imod hjælp.

Gud, hjælp os til at give slip i falske forestillinger om os selv, hjælp os til at tilgive os selv og hinanden.

Gud, giv os Sindsro til at acceptere de ting vi ikke kan ændre
Fortiden, de andre mennesker …..

Mod til at ændre de ting, jeg kan 
Mig selv, min næste handling….

Og visdom til at se forskellen.

Amen