Menighedsplejens bestyrelse

Formand og kontakt: Christine Beck, sognepræst, chb@km.dk, tlf.: 2023 2583

Næstformand og repræsentant i Kirkens Genbrugs bestyrelse: Lis Munksgaard

Kasserer og kontakt: Paul Kühle paul@kyhle.dk,  tlf.: 5266 0053

Kontaktmedlem: Line Hage, sognepræst i Sundby, linh@km.dk tlf.: 3036 4013

Kontaktmedlem: Ingrid Gadager Jørgensen, sognepræst i Sundby, igj@kk.k tlf.: 6161 0617

Medlem og repræsentant i Kirkens Genbrugs bestyrelse: Helmer Munch Andersen

Medlem: Inger Michelsen

Suppleant: John Christensen