Formandens beretning 2021

Årsberetning for menighedsplejen i Sundby sogn 16. marts 2021

Bestyrelsen valgte i år at lægge årsmødet i forbindelse med et menighedsrådsmøde. Det foregik virtuelt på Zoom. I løbet af 2020 er samarbejdet mellem menighedsråd og menighedspleje nemlig blevet mere omfattende med et høstmarked og en julebasar, som foregår i sognets regi. Overskuddet herfra går til menighedsplejen, især til den årlige uddeling af julehjælp.

Vi har fået endnu et født medlem i bestyrelsen, Sundby kirkes nye sognepræst Christine Beck, som også er Korshærspræst med særligt fokus på Sundholm, der ligger i sognet. Velkommen til Christine. Vi glæder os til gennem dig at øge samarbejdet med Sundholm, som vi allerede kender lidt til i menighedsplejen.

Inger Michelsen og Lis Munksgaard var på valg, og modtog genvalg. John Christensen fortsætter som suppleant (og vores højt skattede referent)

Formand: Line Hage, næstformand: Lis Munksgaard, kasserer: Paul Kühle, revisor: Rolf Kallesøe

Uddelinger i 2020:

Julehjælp: 66.600 kr. fordelt på 70 ansøgninger. I alt julehjælp til 198 personer: 81 voksne og 55 hjemmeboende børn som hver blev tildelt en portion på 425 kr. Derudover blev 62 børnebørn tildelt en halv portion.

Der var 2 udbetalinger af konfirmationshjælp på hver 2000 kr.

Og endelig vores Akuthjælp, som løber gennem hele året var  i 2020  i alt 11.900  4.700 kr. uddelt som akutgavekort á 100 kr til Elitekøbmanden, og 7.200  hjælp i akut nød, hvor MP efter ansøgning har hjulpet med hjælp til tandlægeregninger, husleje, flytning og indkøb sidst på måneden.

 

2020 har været et stille år: Besøgstjenesten har været udfordret af coronasituationen, når man i perioder ikke har kunnet komme på besøg. Der er blevet ringet rundt til de faste brugere, men der er ikke kommet nye til. Høstmarked måtte aflyses i september. Til gengæld opstod en lille coronasikker julebasar på kirkepladsen hver søndag i december efter højmessen og et par timer frem. Overskuddet herfra + kollekter fra advent og julens gudstjenester gik til julehjælp: Godt 13.000 kr.

Menighedsplejens bank er Nordea. Vi har en konto til ind- og udbetalinger og ordner selv alle transaktioner over Netbank. I august varslede banken et forhøjet gebyr for vores konto. Vi steg fra omkring 250 kr om året til 1000 kr. Begrundelsen for stigningen er øget sikkerhed ift hvidvask. Ydermere skal vi fremover betale 600 kr. for hvert nyt medlem af bestyrelsen, der lovpligtigt skal oprettes med navn, adresse og cpr nummer i bankens register. Det er mange penge for en lille forening som os, hvor hver en krone bliver taget fra dem vi gerne vil hjælpe og støtte. Kasserer og formand har forsøgt sig med en forhandling med banken uden held. Vi har også undersøgt et bankskifte, men fandt ud af, at der gælder stort set de samme regler og priser overalt. Samvirkende menighedsplejer er sat på sagen, da der må være andre lokale menighedsplejer som oplever det samme. Vi afventer deres udspil, og bliver foreløbig i Nordea.