Formandens beretning 2019

Årsberetning for Sundby sogns menighedspleje ved årsmødet 27. 3. 2019

I foråret 2018 fik menighedsplejens bestyrelse et nyt indfødt medlem, nemlig den nye sognepræst ved Sundby kirke Morten Sternberg. Den øvrige bestyrelsen fortsætter uden ændringer: Line Hage, sognepræst og formand, Lis Munksgaard, næstformand, Paul Kühle, kasserer, Helmer Munch Andersen, medlem og Inger Michelsen, som var på valg i år og modtog genvalg. John Christensen modtog det årlige genvalg som suppleant – og bestyrelsens referent. Rolf Kallesøe blev genvalgt som menighedsplejens revisor.

I 2018 har vi især arbejdet med at få en besøgstjeneste op at stå, og det går støt og roligt fremad. Vi har indgået et samarbejde med Sundby menighedsråd om at betale sognets kirke- og kulturmedarbejder Ulla Bentzen 2 ekstra timer om ugen, som menighedsplejens kasse så efterbetaler. Ulla står for opbyggelsen af besøgstjenesten. Hun har været på kurser hos Samvirkende Menighedsplejer om deres erfaringer med besøgstjenester. Et kursus handlede om at besøge mennesker med demens. Det er ikke hvem som helst, der kan være besøgsven – det kræver overskud, menneskekendskab og kærlighed. Ulla koordinere besøgsvenner og – værter, så de får mest mulig glæde af hinanden.

I den store bebyggelse Abildgården i Wittenberggade har kommunen ansat en social vicevært, som skal være med til at skabe gode sammenhænge og tryghed blandt beboerne. Ulla har god kontakt til hende og har tilbudt besøgstjeneste. Det er taget rigtig godt imod, for der sidder mange ensomme i de små lejligheder,

I menighedsplejens regi har Ulla og besøgstjenesten også sat et projekt om Livsfortællinger i gang med udgangspunkt i værestedet Drys Ind. Der kom en foredragsholder på besøg en tirsdag eftermiddag og inspirerede med sine egne oplevelser med små grupper af mennesker, der fortæller deres livshistorier til hinanden. Hvis der er stemning for det, kan man også gå i gang med at skrive dem ned. Den første lille gruppe er i gang, og vi venter spændt på at se, hvordan det udvikler sig.

Menighedsplejen kunne i 2018 dele godt 60.000 kr ud i julehjælp. Vi forsøger at få beløbet lidt ned til julen i år. Konfirmationshjælp er kr. 2000 pr. konfirmand, som udbetales tæt på den store dag. Der var fire uddelinger sidste år. Vi regulerer beløbet ned, hvis der kommer mere end fem ansøgninger. Gavekort á 100 kr. til Elitekøbmanden på Amagerbrogade. Deles ud af sognepræsterne efter behov, når folk banker på døren. Samarbejdet med købmanden fungerer upåklageligt. I 2018 blev der uddelt gavekort for ca. 7000 kr.

Tak – af hjertet tak til alle jer i Kirkens Genbrug, som med jeres tid og gode indsats gør det muligt for menighedsplejen at række ud til dem der trænger i sognet.

 

De bedste hilsner, Line Hage