Menighedsplejen

Sundby Sogns menighedspleje er en selvstændig organisation ved Sundby Kirke. Menighedsplejens opgave er at varetage og støtte Sundby Sogns sociale og frivillige arbejde. Det gør vi på forskellige måder efter grundige overvejelser og drøftelser i bestyrelsen, der mødes circa hver anden måned og konstituerer sig ved årsmødet i marts hvert år.

    • Menighedsplejen yder økonomisk støtte til lokale foreninger og initiativer, der fremmer fællesskab og meningsfulde møder mellem mennesker. Kontakt formanden eller kassereren om mulighederne.
    • Vi kan også give akut hjælp til private i økonomiske nødsituationer eller til for eksempel konfirmationshjælp. Kontakt en af kirkens præster og hør nærmere om, hvordan man nemt kan søge.
    • Hvert år til jul deler menighedsplejen julehjælp ud til familier og enlige i sognet. Der kan søges fra begyndelsen af december hos en af kirkens præster.

Menighedsplejens økonomi kommer hovedsalig fra overskuddet i Kirkens Genbrug på Amagerbrogade. Der kommer også midler ind gennem indsamlingen i Sundby Kirke ved gudstjenesterne.

Sundby Sogns menighedspleje er medlem af den landsdækkende organisation Samvirkende Menighedsplejer.