Bøn i bevægelse

BØN I BEVÆGELSE er en kristen meditationspraksis, hvor du inviteres til at bede med hele dig: krop, sind og ånd. Vi benytter langsomme bevægelser sammen med få ord som hjælp til at falde til ro og være til stede i Guds nærvær.

Formålet med Bøn i Bevægelse er ikke perfekt udøvelse af en bestemt teknik. Her er der ingen, som ser efter, om du gør tingene rigtigt. Du inviteres til at lægge præstationsangst og egne ambitioner væk og i stedet træde ind i bønnen med et ønske om samvær med Gud – med et ønske om at lære kroppens bøn at kende.

Vi arbejder med kroppen henimod hvile i Gud. I stilheden med de milde bevægelser og få bønneord åbner vi os for Guds arbejde i os. Han vil hjælpe os til hvilens vande. Eller som kirkefaderen Augustin (354-430) siger: ”Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig, Gud.”

Du kan læse mere om bøn i bevægelse her.

”At lytte til kroppen er en måde at lytte til Gud - den stille stemme, som taler i os. Det er at blive opmærksom på de sansninger, som fortæller os, hvad der er frugtbart og sandt, eller ødelæggende og smertefuldt, for os i livet……I realiteten har kroppen altid været med i bøn, enten i form af foldede hænder, strakte arme, bøjede knæ eller tydeligt udtryk for ærbødighed, som for eksempel at bøje eller bukke sig. I dag finder vi en længsel efter at genfinde kroppens rolle i den åndelige praksis - ..”

Elisabeth Knox-Seith i efterskriftet til Øyvind Borgsøs bog ”Bøn i Bevægelse”

   Bøn i bevægelse