Søndagsretræte

Mærker du en længsel efter mere fred i hverdagen og i verden?

Søger du en større sammenhæng og følelese af mening i livet, og et fællesskab med andre søgende?

 

Så er Sundby Søndagsretræter måske noget for dig.

 

Retræte betyder tilbagetrækning, og det er netop, hvad det er. En mulighed for at trække sig tilbage fra den ydre verden, og fokusere på det indre. Et rum til at reflektere over ugen der gik, og til at tanke ny energi, til ugen der kommer. Her er fokus på indre praksis, som ikke begrænser sig til en enkelt religion, men drejer sig om universelle værdier såsom kærlighed, tilgivelse, hengivenhed, stilhed og vågenhed.

 

Du vil møde forskellige former for praksis som bøn, meditation og refleksion alt efter hvem der guider den pågældende aften. Du behøver ikke at have erfaring med disse praksisformer i forvejen. Vi ønsker et åbent åndeligt netværk, hvor der er plads til forskellighed og gensidig inspiration. Kom som du er, og gå som dig selv.

 

Sundby Søndagsretræte er åben hver søndag fra klokken 18 - 21. Du kan være med så længe, du vil. Der vil være pause omkring kl. 19 og igen omkring kl. 20. Det er hensigtsmæssigt at komme eller gå i pauserne.

 

Vi begynder den første søndagsretræte i hver måned med en introduktion til meditation. Så hvis meditation er nyt for dig, kan dette være et godt sted at starte. Efter den første time fortsætter vi med længere meditationer, som du er velkommen til også at deltage i. 

 

Aftenerne foregår i Sundby Kirke, og Sofie Alhøj er retrætevært. Du er velkommen til at kontakte hende på sofi@km.dk for yderligere information.

 

   Søndagsretræte i Sundby