Hvad laver menighedsrådet?

Et menighedsråd og dets medlemmer har det ledelsesmæssige ansvar for deres kirke.
Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet med henblik på at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og bidrage til den kristne menigheds liv og vækst i sognet.

Opgaverne spænder bredt og omfatter alle aspekter af Kirkens aktiviteter: diakonale opgaver, undervisning, mission, børne-, unge- og ældrearbejde, kommunikation, økonomi, bygninger, inventar og personale (bortset fra præsterne). Menighedsrådets ansvar omfatter også god ledelse af personalet, så ansatte kan folde sig ud som gode medarbejdere ved Kirken.