Medlemskab af Folkekirken

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med dåben.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte en af vore præster og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. 

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

 

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive indmeldt, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til Sundby Sogns Kirkekontor, Oliebladsgade 2, 2300 Københavns S eller send en sikkermail til kirkekontoret

 

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

 

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til kirkekontoret. Du kan henvende dig personligt til en af kirkens præster eller  send en sikker mail til kirkekontoret. 

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken samt udmeldelsesdatoen.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen. 

Det koster ikke noget at melde sig ud af eller ind i Folkekirken.