Klokkeringning fra Sundby kirke

Kirken har to klokker: En stor (klokke 1) og en mindre (klokke 2). Klokke 2 kan også kime.

Morgen- og aftenringning

Hverdage inkl. lørdag kl. 8.00 og kl. 18.00. Klokke 1 ringer i 3 minutter. Ringningen afsluttes med 3x3 bedeslag.

Ringning ved gudstjenester

Højmesse: Hver søndag kl.10.00. Klokke 1 ringer 9.30, når kirkedørene åbnes, i 3 minutter. Der ringes igen 9.57 på begge klokker. Afsluttes med 3x3 bedeslag og derefter begynder gudstjenesten.

Dåbsgudstjeneste: To lørdage om måneden kl 11.30. Der ringes på begge klokker 2 minutter før gudstjenesten. Afsluttes med 3x3 bedeslag.

Øvrige gudstjenester: Juleaftensdag kl 10.00 og kl.16.00, Juledag kl. 10.00, 2. juledag kl. 10.00, Skærtorsdag kl. 10.00, Langfredag kl 16.00, 2. påskedag kl. 10.00, 2. pinsedag kl.10.00. Der ringes som til højmessen.

Aftenringning før en højhelligdag: Aftenen før Påskedag, Kristi Himmelsfartsdag og Pinsedag ringes der i en halv time fra begge klokker. Begynder 17.30 og afsluttes med almindelig aftenringning og 3x3 bedeslag.

Ringning ved kirkelige handlinger

Bisættelse og begravelse: Foregår oftest i hverdagene mellem kl. 10.00 og 14.00. Der ringes på begge klokker 2 minutter før handlingen. Efter handlingen ringer begge klokker, mens kisten bæres ud og indtil følget er kommet helt ud af kirken og er klar til at rustvognen kører med kisten. Når præsten giver tegn afsluttes ringningen med 3x3 bedeslag.

Når kisten ikke bæres ud, ringes der to minutter før handlingen og ringningen afsluttes med 3x3 bedeslag. Efter handlingen ringes 2 minutter fra begge klokker, mens følget forlader kirken.

Vielse: Foregår oftest på lørdage, men kan være på alle dage. Når bruden, som den sidste, ankommer, begynder ringningen fra begge klokker. Den afsluttes med 3x3 bedeslag, når hun er klar til at gå ind.

Kimning 

Der kimes i forbindelse gudstjenesterne på nogle af kirkens helligdage: Juledag, Påskedag, Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag. Kimningen foregår mellem de ordinære ringninger kl. 9.30 og 9.57 inden gudstjenesten. Juleaftensdag kl 16.00 kimes i en halv time fra kl. 15.30 indtil 3 minutter før gudstjenesten begynder med ringning fra begge klokker og bedeslag.