Sundby Kirkes historie

SUNDBY KIRKE PÅ AMAGER

Sundby kirke, der i grundplan er en typisk korskirke med tagrytter i korsskæringen, er opført efter tegning af arkitekt, professor Hans J. Holm, (1835–1916), en af historicismeperiodens kendte københavnerarkitekter, blandt andet kendt for Det kgl. Bibliotek og Diakonissestiftelsen.

Grundstenen blev nedlagt 6. december 1869 og kirken, øen Amagers  tredje kirke, blev indviet 11. december 1870, under overværelse af blandt andet daværende kronprins Frederik (8.) og hustruen Louise.

Sundbyerne, der i sidste halvdel af 1800-tallet oplevede en voldsom industriel udvikling og dermed befolkningstilvækst, hørte til Tårnby sogn. Fra Sundbyerne var der circa fire kilometer ad Tingvejen og Kirkevejen ud til Tårnby kirke. Tårnby sogn havde omkring 1870 ca. 12.000 indbyggere, heraf circa 9.000 bosiddende i Sundbyerne.

Provst og sognepræst A.F. Theilade i Tårnby og en del af øens nye industri-magnater, L.P. Holmblad, Christian Holm med flere, fandt det udholdbart at 3/4 af sognets indbyggere ikke havde deres egen kirke.

En komite til opførelse af en kirke i Sundbyerne blev nedsat i oktober 1868. Christian Holm skænkede byggegrunden og Københavns Universitet, (daværende ejer af Tårnby kirke), et pengebeløb. En indsamling blev påbegyndt, arkitekter bedt om at lave udkast og Hans J. Holms forslag blev antaget til opførelse for en indsamlet sum på circa 23.000 rigsdaler.

Kirken blev først annekskirke i Tårnby sogn og udskilt i 1878 som selvstændigt sogn fra Tårnby. En præstegård blev opført i Ny Østergade, (nu Frankrigsgade), delvis bestående af den tidligere degnebolig i Tårnby fra 1858 som blev nedtaget sten for sten og flyttet til Sundby.

Etatsråd L.P. Holmblad blev kirkens første værge og gennem årene skænkede Holmblad samt flere privatpersoner og virksomheder i Sundbyerne inventar til kirken, for eksempel alterbillede, døbefont, urværk, klokker i tagrytteren og et orgel.

Oprindelig fandtes i korets apsisbue en vægmosaik med en kristusfigur. Alteropsatsen med de tre apostle, malet af F.C. Lund  kom til i 1879. En inskription bag på alterbordet nævner snedkere, malere og giveren L.P. Holmblad. I 1893 opsattes et alterbillede, ”Englen og kvinderne ved Jesu grav”, malet af den norske maler Axel Ender, nu ophængt i nordre korsarm.

I 1908 blev kirkens interiør hovedistandsat, blandt andet med lysekrone, gaslys blev erstattet med elektricitet, stukkaturen i korsskæringen udført og de karakteristiske store glasrudemalerier, udført af kunstneren C. N. Overgaard, blev indsat.

I 1941 blev våbenhuset med et tympanonrelief over indgangsdøren, udført af billedhuggeren Max Andersen, bygget til kirken.

Den helt store forandring fandt sted i 1963 ved arkitekterne Fr. Zeuthen & Cai Bertelsen, hvor kirkens farver, vægdekorationer og inventar blev forvandlet fra mørk nygotik til fersk hvid enkelthed, karakteriseret af listeværk i lyst egetræ og messing med et parketgulv i bøgetræ. Alterpartiet blev forenklet og forsynet med de 3 nuværende kors. Et tidstypisk 1960-interiør. Dog er bevaret limfarve-dekorationerne i loftet i sakristiet, der således vidner om dele af kirkens oprindelige interiør.

Kirkens første orgel kom til i 1905. Og med det en stilling som bælgtræderske. Et helt nyt orgelværk, udført af Orgelbyggeriet Frobenius, blev taget i brug i 1966 og senest udvidet med flere stemmer i 2012.

I 2001 blev kirkerummets belysning, der bestod af 32 hvide plastpendler, udskiftet til de nuværende lysbuer, efter idè og design af daværende kirkeværge, arkitekt maa Svend-Erik Fangel Pedersen.

 

Gå på en visuel opdageelse i Sundby Kirkes gamle kirkerum : http://goo.gl/maps/ /owus7WfNhQz

Nu ser kirkerummet sådan her ud