Menighedsråd

Sundby Sogns menighedsråd består af 14 læge medlemmer og de tre præster ved kirken. 

Den 19. september 2023 har vi afholdt suppleringsvalg og indvalgt to nye medlemmer: Dorthe Brandenberg Frederichsen og Julie Tranberg Knudsen Nikolajsen. 
Der ud over valgte vi en ny stedfortræder: Otto Moldrup Sørensen. 

Næste valg til menighedsråd bliver i  september 2024.