Menighedsråd

Sundby Sogns menighedsråd består af 14 læge medlemmer og de tre præster ved kirken. 

Den 19. september 2023 har vi afholdt suppleringsvalg og indvalgt to nye medlemmer: Dorthe Brandenberg Frederichsen og Julie Tranberg Knudsen Nikolajsen. 
Der ud over valgte vi en stedfortræder: Otto Moldrup Sørensen. 

•Det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste
Kandidatlisten kan indleveres fra i morgen 20. September 2023 og 4 uger frem til 11. Oktober 2023 kl. 13.
•Kandidatlisten kan afleveres på kirkekontoret, Oliebladsgade 2, 2300 København S tirsdag til fredag mellem kl 10 – 13, eller til formanden for valgbestyrelsen Ulrik Baad, Amagerfælledvej 89, 1. tv, 2300 København S efter telefonisk aftale på 20720256.

•Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular. Formularen findes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk

•Kandidatlisten skal underskrives af 2 stillere.
 

•Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 21. november 2023

 

Kandidaterne, der er blevet valgt på valgforsamlingen, bliver automatisk kandidater på samme liste og indtræder i rådet efter udløb af frist for aflevering af anden kandidatliste.